Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras

greitosios automobilis

Korupcijos prevencija


PRANEŠKITE APIE GALIMĄ KORUPCIJĄ

Viešosios įstaigos Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro administracija yra suinteresuota, kad įstaigoje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo, ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą), todėl asmenis, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika, kviečia netylėti, o apie tai pranešti. Akmenės miesto greitosios pagalbos stoties administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje. Apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitas tapataus pobūdžio teisės pažeidimus galite raštu informuoti Akmenės miesto greitosios medicinos pagalbos centro direktorių. Ant voko ar rašto būtina nurodyti asmeniškai direktoriui, viešoji įstaiga Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras, Žemaitijos g. 6, LT-85138 Naujoji Akmenė. Įstaigos pasitikėjimo telefonas: +370 425 52591

Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą įstaigoje atsakinga vyr. slaugos administratorė Rima Seniūnienė - Žemaitijos g. 6 LT - 85183 Naujoji Akmenė telefonu: (8-425) 591 03 - elektroninis paštas - administratore@agmpc.lt

Taip pat apie galimus korupcijos atvejus Akmenės rajono GMPC galite pranešti Sveikatos apsaugos ministerijai:

  • nemokamo informavimo telefonu: 8 800 66 004;

  • elektroniniu paštu - pranesk@stt.lt

Įstaigos vadovo kreipimasis į pacientus

STT apie korupciją galima pranešti:

  • raštu
  • palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“
  • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis)
  • faksu (8 5) 266 3307
  • elektroniniu paštu - korupcija@sam.lt

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose padaliniuose:


0 komentarų

Prašome įvesti aritmetinės operacijos rezultatą:

Prašome įvesti aritmetinės operacijos rezultatą: =