Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras

greitosios automobilis

Misija


Centro misija – teikti visuomenei prieinamas saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, efektyvias greitosios medicinos pagalbos paslaugas racionaliai naudojant finansinius, personalo, technologijų ir kt. išteklius, siekiant suderinti visuomenės, savivaldos ir valstybės lūkesčius bei galimybes patenkinant pacientų poreikius.